Istanbul Healthcare Consultancy'nin hizmet verdiği müşterileri aşağıda bulabilirsiniz.
Cenova Pharma
Türkiye
Pol Pharma
Polonya
Nycomed
Dubai
cenova.com polpharma.com nycomed.com